China

CHINA’S TOP 10

1stAAron Shu Nu Zang$ 17, 633,233
2nd Elton Tsang $ 12,968,353
3rdDevan Tang $ 6,596,574
4th Zhu Guan Fai $ 4,349,619
5th Zheng Tang $ 3,974,036
6th Xuan Tan $ 3,692,770
7th Xu Liang $ 2,544,013
8th Quan Zhou $ 2,339,985
9th Yang Zhang $ 2,171,947
10th Yu Liang $ 2,046,430

Skills

Posted on

March 11, 2020